Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Budsjettering

BudsjettFor bedre kostnadskontroll

Merkantilnor har ansatte med lang erfaring innenfor flere bransjer og budsjettoppsett. I tillegg har vi lokal tilhørighet som gir oss inngående kunnskap om lokal forretningsvekst og potensiale.

Eksempler på budsjetteringstjenester:


• Kapitalutvidelse
• Lån
• Kjøp eller salg av bedriften
• Omstrukturering eller nyinvestering
• Kontroll og oppfølging av den kontinuerlige driften 

Krav om budsjettering er nedfelt i Aksjelovens § 6 - 12 2. ledd. Her fremgår det at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.