Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Utjevningstilskudd

Dato: 07.10.2011

Hemne Kraftlag har i en del medier vært nevnt i forbindelse med Statsbudsjettets forslag om bevilgning til utjevningstilskudd.

Til orientering kan opplyses følgende (hvis forslaget blir vedtatt):


For 2011 er bevilget et totalt beløp på kr. 60 mill. stil utjevningstilskudd. Hemne Kraftlag får kr. 3,120 mill av dette, hvilket tilsvarer 4,4 øre pr. kwh. For 2012 er foreslått kr. 120 mill.

En dobling av totalbeløpet gjør at flere selskap nyter godt av ordningen. I 2011 omfattet ordningen ca 65.000 nettabonnenter, mens 103.000 nettabonnenter vil nyte godt av ordningen i 2012.
For Hemne Kraftlag vil neste års tildeling være kr. 3,807 mill. eller 4,9 øre/KWh, men andre ord en økning på 0,5 øre.

På årsbasis vil dermed besparelsen for en ”normalkunde” med årlig forbruk på 20.000KWh bli kr. 100,- + mva = kr. 125,- i forhold til dagens situasjon.

Dette er vesentlig mindre enn kr. 1.200,- som en del media opererer med som nedgang fra i år.