Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Hemne kommune velger lokal strøm!

Dato: 10.10.2011

Etter i flere år å ha dekket sitt strømbehov ved kjøp av elektrisk kraft fra utenbygds leverandører, har Hemne kommune nå ”vendt hjem”.

Kommunen har etter en anbudsrunde nå besluttet å benytte Hemne Kraftlag som sin strømleverandør.

Det er inngått en 3-årig leveringsavtale som varer frem til utgangen av 2014. Kraftlaget har vunnet denne leveransen i skarp konkurranse med andre strømleverandører.

Hemne kommune er for øvrig den største enkelteieren i Hemne Kraftlag med en eierandel på  30,5%, og begge parter er fornøyde med at strømleveransen igjen skjer mellom lokale parter.