Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Hemne Kraftlag SA - ÅRETS BEDRIFT 2011

Dato: 09.12.2011

Under Hemne Næringsforums årlige julelunch, ble som sedvanlig årets bedrift offentliggjort. For 2011 ble denne hedersbetegnelsen Hemne Kraftlag til del.

 

Alle konsernets ansatte gratuleres med tildelingen, uten hver enkelts deltakelse ville vi ikke ha vært den bedriften vi i dag framstår som!

 

Juryens begrunnelse:

 

"Årets bedrift 2011

 

Årets bedrift er preget av en kultur med sterkt fokus på innovasjon og utvikling

Bedriftens ansatte har gjennomgående høy kompetanse, og sammen med lang erfaring fra mange og store utviklingsprosjekter, er de i stand til å finne de beste løsninger på både store og små utfordringer.

Bedriften har hele tiden hatt en sunn og god økonomi, og har de senere årene også markert seg som en betydelig næringsutvikler.  Bedriften har med sine satsinger vist stor evne og vilje til strategiske valg knyttet til lokal næringsutvikling, noe som har resultert i et betydelig antall innovative etableringer og kompetansearbeidsplasser.

Bedriften har også vist et betydelig og positivt samfunnsengasjement, og er en stor bidragsyter til lokale lag og organisasjoner.

Bedriften har gjennom hele sin 60 år lange levetid, vært en betydelig og viktig premissleverandør for utviklinga i Hemne-samfunnet, og har gjennom årene opparbeidet en sterk profil, etter hvert også på mange nye områder.

Årets bedrift 2011 er Hemne Kraftlag SA"