Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Innføring av el-sertifikater fom. 01.01.2012

Dato: 06.02.2012

Innføring av el-sertifikater gir høyere strømregning fra 1. januar 2012.

Myndighetene ønsker at det skal produseres mer fornybar energi i Norge.

Utbygging av produksjonsanlegg for fornybar energi er kostbart, og myndighetene har derfor bestemt at alle må være med å bidra. Bidraget skjer gjennom en ordning med såkalte «el-sertifikater». Ordningen trer i kraft 1. januar 2012.

Alle strømleverandører må betale en ekstra kostnad til de som produserer strømmen. Det betyr at du, som strømkunde, også må betale en ekstra kostnad på strømregningen din. En gjennomsnittshusstand (som bruker 20 000 kilowattimer i året), vil totalt i 2012 måtte betale ca. kr 120 mer i strømregning som følge av el-sertifikatordningen. Prisen kan øke de påfølgende årene, avhengig av hvor mye fornybar strøm som blir produsert. El-sertifikatmarkedet vil være felles for Norge og Sverige. Les mer på nve.no eller ring 09575.

Kostnad for el-sertifikat vil komme som et tillegg på kraftprisen på fakturaen fra leverandøren, og vil derfor ikke være synlig som egen linje på fakturaen.  For Hemne kraftlag sine kunder utgjør dette 0,75 øre inkl mva pr. kWh.