Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Tariffstøtte i 2012

Dato: 30.01.2012

Hemne Kraftlag har mottatt vedtak og varsel fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), om at nettkundene i vårt forsyningsområde er berettiget til å motta tariffstøtte i 2012.
Formålet med tariffstøtten fra Staten er å redusere nettariffene til nettkundene tilknyttet distribusjonsnettet i områder av landet med høye kostnader ved distribusjon av elektrisk kraft. Midler til ordningen bevilges over Statsbudsjettet. I 2012 har Regjeringen samlet bevilget 120 mill kr i tariffstøtte.
NVE har gitt vedtak og varslet om at nettkundene i vårt område får tildelt 3,8 mill kr i tariffstøtte i 2012.
Tariffstøtten skal uavkortet komme nettkundene til gode og har medført at vår nettleie i 2012 er 6,8 øre/kWh lavere enn hva den ville ha vært uten tariffstøtten. Ved fastsetting av nettleien 2012 ble tariffstøtten hensyntatt.


Det vises til NVEs hjemme side for ytterligere informasjon i sakens anledning (http://www.nve.no/no/Kraftmarked/Regulering-av-nettselskapene/Tariffutjevning/). 

Fullstending tariffhefte kan lastes ned her

Henvendelser i sakens anledning kan rettes til Hemne Kraftlag på tlf. 72 45 01 00