Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Strøm til Vessesetra!

Dato: 26.06.2012

Arbeidet med framføring av strøm til Vessesetra er startet

Nyhetsbilde

Det skal legges ca 3900 meter høyspentkabel i rør fra skisenteret og opp til Skjerlivatnet.

 

På strekningen skal det monteres 3 nye transformatorkiosker, i tillegg skal trafokiosken ved

skisenteret byttes ut. Denne kommer på plass i slutten av juni 2012.

 

Kiosk 1 monteres ved Seterkleiva, Vessesetra. Kiosk 2 ved Kattugelloftet, og kiosk 3 ved Skjerlivatnet.

En del lavspentkabel blir lagt underveis, men det er høyspentkabel og nettstasjoner som blir

prioritert først.

 

Witsø Maskin er i full gang med graving av kabelrør. De har nå gravd ca 1800 meter grøft med

kabelrør fra skisenteret mot Vessesetra. De håper på å komme fram til kiosk 1 ved Vessesetra før

ferien. Ferien starter i uke 28, og da vil det bli tre uker med noe redusert framdrift av anlegget.

 

Vi har allerede trekt inn ca 1700 meter høyspentkabel i kabelrøra og vil fortsette med dette

fortløpende. Transformasjonskioskene blir leverte i slutten av august 2012. De første hyttene vil bli

tilkoblet i løpet av høsten 2012.