Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Varsel om kontroll

Dato: 04.11.2013

DLE - Det lokale elektrisitetstilsynet ved Hemne Kraftlag SA jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm

Nyhetsbilde

Elsikkerhet (DLE)


Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) ved Hemne Kraftlag SA jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. DLE ved Hemne Kraftlag SA er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) gjennom en årlig instruks.

En del av disse tilsynene blir i år kjøpt av det sakkyndige tilsynsselskapet Elsikkerhet Norge AS. Det gjelder blant annet periodisk kontroll av elektriske anlegg i boliger. Kunder vil bli varslet skriftlig om tid for tilsyn. En del av våre kunder vil derfor i november måned i år få besøk av en tilsynsingeniør fra Elsikkerhet Norge AS. Tilsynet er gratis

Vi gjør oppmerksom på at dersom en kunde har kjøpt en kontroll eller «El-sjekk» av en registrert elektroantreprenør, så vil en slik kontroll ikke erstatte dette lovpålagte tilsynet.

 Mer informasjon om DLE finner du her.