Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Kompensasjon etter langvarig strømbrudd

Dato: 09.12.2013

Sluttbrukere kan kreve om kompensasjon ved svært langvarige avbrudd. Svært langvarige avbrudd er avbrudd som varer i mer enn 12 timer.

Sluttbruker må fremme krav innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet. 

Varigheten for et svært langvarig avbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at avbrudd har funnet sted.

Avbruddet opphører når normal forsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Hvem kan søke om kompensasjon?
Kunder som har hatt avbrudd i strømforsyningen som varte mer enn 12 timer sammenhengende.


Krav til søknaden
Den som er registrert som kunde må selv fremme kravet om kompensasjon skriftlig overfor Hemne Kraftlag. Kravet må fremmes innen rimelig tid (innen 60 dgr) etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet. Skjema kan lastes ned her eller fås ved hendvendelse i ekspedisjonen hos kraftlaget.


Kontroll av kravet
Etter at kravet er fremmet vil Hemne Kraftlag kontrollere at kravet er berettiget. Ved kontrollen av kravet vil varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt kraftlaget  først fikk melding om strømbruddet, visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når strømforsyning er gjenopprettet.  Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.