Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Markedsinformasjon kraft uke 21

Dato: 19.05.2014

Systemprisen holder seg fortsatt på et relativt høyt nivå som skyldes lav kjernekraftproduksjon, mindre tilsig enn normalt og lite vind. Kjernekraftverkene i Sverige og Finland utnytter 55% av den installerte effekten.

Det er fortsatt store forskjeller i områdeprisene og prisforskjellene forventes å vedvare på grunn av en svært stram kraftbalanse i Sverige og Finland.

I de siste ukene har kraftprisen i område NO3 (Midt-Norge) vært ganske høy i forhold til resten av landet, og dette skyldes  at de svenske og finske kjernekraftverkene ikke er oppe på 100 % produksjonskapasitet.
I dag (19. mai 2014) for eksempel. har Oslo (NO1) en pris på 14,169 øre mens vi i Midt-Norge (NO3) må betale 29,939 øre pr. kwh.