Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Nyheter fra ElNytt - NVE ber Forbrukerombudet sjekke strøm-reklame

Dato: 15.05.2014

NVE ber Forbrukerombudet sjekke strøm-reklame

NVE har sendt brev til Forbrukerombudet med oppfordring om å se nærmere på markedsføringen og prisingen av elspot-produkter hos NorgesEnergi AS. Oppfordringen kommer på bakgrunn av tilsyn med prisopplysninger om elsertifikater på selskapets hjemmeside, der mangelfull informasjon om el-spotproduktet «GUL e-SPOT» ble avdekket.

NVE påpeker at Informasjonen om priser og vilkår for «GUL e-SPOT» er fordelt over flere internettsider, noe som gjør det vanskelig for forbrukerne å skaffe seg oversikt over hva den endelige prisen på produktet blir. Det er tilsynelatende uklart hva som er påslaget i pris pr. kWh, herunder også kostnader knyttet til elsertifikater. Dette medfører at forbrukerne ikke får oppgitt den fullstendige prisen for «GUL e-SPOT».

NVE opplyser i brevet Forbrukerombudet om at NorgesEnergi AS på sine internettsider gir et feilaktig bilde av el-spotproduktet «GUL e-SPOT». Det gis inntrykk av at produktet koster gjennomsnittlig spot-pris + et månedlig fastbeløp på 14 kr (24. april 2014), mens det i realiteten vil påløpe øvrige, uspesifiserte kostander pr. kWh som kommer i tillegg. Dette kan vurderes som mangelfull prisinformasjon, og kan være i strid med markedsføringsloven.

Det vil ha en uheldig virkning på forbrukernes tillit til markedet dersom kraftleverandører opererer med skjulte kostander på strømkontakter, og NVE ønsker derfor ikke en slik praksis, NVE arbeider for et effektivt sluttbrukermarked for strøm der alle forbrukere enkelt kan forstå hvilke priser og vilkår som gjelder for produktene som tilbys. Av hensyn til dette ber NVE Forbrukerombudet undersøke om Norges Energi AS oppgir mangelfull prisinformasjon fra knyttet til «GUL e-SPOT», og om dette innebærer et brudd på markedsføringsloven.

Agder har forsøkt å kontakte administrerende direktør Gunnar Norheim i Norges Energi for en kommentar, men har så langt ikke lykkes med å få tak i ham.

Brevet fra NVE finnes ved å klikke her

(Kilde: Avisen Agder)