Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Nyheter fra ElNytt - Telinet Energi endrer ulovlig praksis

Dato: 21.05.2014

Telinet Energi endrer ulovlig praksis

Strømselskapet Telinet Energi har gitt mange forbrukere «regningssjokk» med høye krav om forskuddsbetaling av strøm. Samtidig markedsfører selskapet seg med at de har den billigste strømavtalen. Nå lover selskapet bot og bedring.

Forbrukerombudet har den siste tiden avdekket flere lovbrudd i strømselskapet Telinets markedsføring. Ombudet har blant annet påpekt at Telinet i en annonse for produktet «Telinet Spotpris» viste til et utsnitt fra Konkurransetilsynets prisoversikt som ga inntrykk av at produktet var det billigste strømabonnementet i markedet. Bildet viste imidlertid til et annet abonnement fra Telinet som var betydelig rimeligere enn produktet selskapet markedsførte i annonsen. Telinet har nå bekreftet at de for fremtiden alltid vil vise til riktig produkt i denne typen markedsføring.

Telinet fakturerer kundene forskuddsvis, og mange kunder har reagert på uforståelig høye fakturaer fra selskapet. Nå har selskapet bekreftet at fakturaene deres fra 15. juni 2014 skal inneholde informasjon om hvor stor del av årsforbruket som er forventet brukt i kommende fakturaperiode og hvilken forventet kraftpris som er lagt til grunn ved beregningen av forskuddet. Dette er lovpålagte opplysninger som selskapet tidligere ikke har tatt med på fakturaene sine.

Telinet har heller ikke gitt tilstrekkelig informasjon om at de for flere av kontraktstypene sine tar et administrasjonsgebyr på kr 90 ved oppstart og avslutning av strømleveransen. Opplysningene om administrasjonsgebyr er fremdeles ikke synlig nok i markedsføringen og ombudet har derfor bedt Telinet om å ordne opp i dette innen 2. juni.

– Det kan være vanskelig for forbrukerne å orientere seg i strømmarkedet. Derfor er det viktig at alle vesentlige opplysninger om priser og gebyrer kommer klart frem i markedsføringen og på fakturaene til folk. Vi kommer til å følge nøye med på at Telinet Energi følger markedsføringsloven i fremtiden, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Problemene forbrukere opplever med uforståelig høye regninger fra Telinet kunne vært løst dersom man hadde innført et forbud mot forskuddsbetaling, slik NVE foreslo i fjor høst. Dessverre er nå signalene fra NVE at de ikke vil bli innført noe slikt forbud, men at de heller vil vurdere å sette grenser for hvordan det kan forskuddsfaktureres.

(Kilde: Forbrukerombudet)

Se også omtale i media, f.eks. i Dine Penger