Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Strømforsikring - uttalelse fra en fornøyd kunde!

Dato: 29.06.2015

OveVitsø

En av våre kunder som har hatt nytte av strømforsikringen med trippelgaranti, er Ove Vitsø fra Kyrksæterøra. Han ble langtidssykmeldt høsten 2014 og frem til våren 2015.

Både Ove og hans kone Anne Solveig har vært i kontakt med Hemne kraftlag i forbindelse med denne saken.

Ove synes dette er en veldig positiv ordning for de som blir sykemeldt over lengre tid, og at det fungerte godt. "Veldig greit å kunne få dekket noen av sine utgifter, når man havner i en sånn situasjon", sier han.

Anne Solveig har tatt seg av papirarbeidet, og også hun har bare godord å komme med.

"Jeg er veldig godt fornøyd", sier hun, "både med kontakten med kraftlaget og med Vardia forsikring. Greit at noe går ens vei, når en blir rammet av sykdom. 

Saksbehandlingen gikk greit, og etter vedtaket var klart hos Vardia forsikring, fikk vi automatisk vårt tilgodehavende fratrukket på strømregninga. Når Ove ble videre sykemeldt, så var det bare å ettersende sykemeldingene.

Er veldig godt fornøyd med strømforsikringa, den var midt i blinken for vår situasjon."