Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Året 2015

Dato: 23.12.2015

Utflyging av hengeledningRenovering av nettstasjoner i sentrum

Flere av våre sentrumskiosker på Kyrksæterøra vil bli renovert de kommende åra. Dette skyldes oppgradering til ny teknologi samt et behov for fjernstyring av vårt høyspentnett. I år er nettstasjonene Nedre Øra og Øvre Øra renovert.

Nye nettstasjoner

I 2015 har vi montert 7 nye nettstasjoner i vårt forsyningsområde. Disse forsyner nye industrikunder, driftsbygninger og hyttefelt. Eldre anlegg er også ombygd pga av manglende kapasitet.

Fylkesvei 714 (Lakseveien)

Utbyggingen av ny FV714 går sin gang. Vi har bygd høyspent strømforsyning til riggplass i Snilldalen. Denne vil senere bli en del av den permanente strømforsyningen til tunnelene som er planlagt åpnet for trafikk sommeren 2017.

PlattformarrangementNedbygging av plattformarrangement

Som følge av krav fra DSB er alle nettselskap pålagt å bygge om gamle høyspentanlegg med plattform innen utgangen av inneværende år. Dette er et krav med tilbakevirkende kraft og gjennomføres for å øke sikkerheten for våre montører. Vi har bygd om 25 slike anlegg. 

Fjelna kraftverkNordkraft Produksjon AS – Fjelna Kraftverk

Småkraftverket Fjelna Kraftverk på Vinjeøra ble tilkoblet vårt distribusjonsnett 05.03.2015. Dette er et nytt småkraftverk utbygd av Nordkraft og utnytter vannfallet fra elva Fjelna. Kraftverket har en konsesjon på 4,9MW og består av to generatorer. Den midlere årsproduksjonen er beregnet til 15,6 GWh. Vi ønsker Fjelna Kraftverk lykke til med produksjonen.

Hull i stolpeVedlikehold av høyspentnett

I høst har vi hatt en del hyppige varslede utkoblinger både i Hemne og i Snillfjord. Utkoblingene skyldes vedlikeholdsarbeid på vårt høyspentnett. Utskifting av stolper og traverser er ofte årsaken. Stolpene kan være ødelagt av hakkespetthull med påfølgende råteskader.

 

Hans Sæter
Nettsjef