Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Krav om innhenting av fødselsnummer

Dato: 02.02.2016

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har pålagt alle nettselskap og strømleverandører å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnummer skal brukes for å entydig identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsvarsling i strømmarkedet (Elhub). Innføring av Elhub vil skje i 2017, og  arbeidet med å innhente fødselsnummer er allerede i gang. Vi må i den forbindelse oppdatere personkunder med korrekt folkeregistrert navn og fødselsnummer, og våre firmakunder med korrekt firmanavn og organisasjonsnummer. Du som kunde trenger ikke foreta deg noe i denne sammenhengen, men vi vil ta kontakt med deg om vi trenger ytterligere informasjon.
 
Fødselsnummeret vil bli innhentet automatisk fra Folkeregisteret. Samtidig vil vi oppdatere vårt kunderegister med fullt navn og adresse som er registrert i Folkeregisteret.
 
Du kan lese mer om pålegget fra NVE på fakta-ark som du finner på http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_10.pdf
 
Hva er Elhub?
NVE har pålagt Statnett å utvikle Elhub som etter planen skal settes i drift 20.februar i 2017. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørbytte, avregning og ved fakturering av nettleie og kraftsalg. Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019. Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om sitt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at kunden blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Du som kunde vil få bedre oversikt over strømforbruket og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.
 
Kunden bestemmer tilgang til data
Personopplysninger inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med. Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir deg som strømkunde oversikt over hvem som har tilgang til dine opplysninger. Du som kunde styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.
 
Ved ytterligere spørsmål ta gjerne kontakt med oss på telefon 72 45 01 00 eller firmapost@hemnekraftlag.no