Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Hemne Kraftlag kan bli rammet av streik.

Dato: 20.09.2016

Som følge av brudd i tarifforhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og ulike arbeidstakerorganisasjoner tilknyttet energibransjen, er konflikten brakt inn for Riksmekleren i et håp om å komme til løsning.

Mekling starter onsdag i denne uken, og partene har frist til midnatt natt til fredag 23. september. Om et anbefalt forslag ikke oppnås, vil 17 medarbeidere i Hemne Kraftlag være i streik fra arbeidstidens begynnelse på fredag. Dette omfatter de ansatte i nettavdelingen og merkantile stillinger i administrasjonen.
Under forutsetning av at det ikke oppstår feil knyttet til overføring av strøm under en eventuell streik, vil våre kunder ikke bli berørt. Fravær av strøm vil imidlertid kunne bli en realitet hvis nettet av ulike grunner faller ut. Normal utbedringstid vil ikke kunne påregnes.
Hvis det skulle bli en konflikt, er partene enige om å opprettholde en begrenset beredskap slik at liv og helse ikke skal bli skadelidende.
Hovedgrunnen til at det gjennom forhandlinger ikke er oppnådd enighet om ny tariffavtale, er uenighet om nivået for kompensasjon for arbeidstakere som deltar i beredskapsvakter i virksomhetene.
For eventuelt ytterligere kommentarer, kan undertegnede kontaktes på e-post: pak@hemnekraftlag.no eller på mobil 915 74000.
 
Med vennlig hilsen
Hemne Kraftlag SA
Per Arne Kaarstad
Konsernleder