Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Reiseregning 2017

Dato: 20.01.2017

Sats for bil uendret, noen endringer i diettgodtgjørelse

Statens Reiseregulativ er endret med virkning fra 01.01.2017 (for reiser som er foretatt etter 01.01.2017).

 

Oppsummering av de viktigste endringene:

Diett ved dagsreiser uten overnatting, 6-12 timer er økt fra 280.- til 289.-

Diett ved dagsreiser uten overnatting, over 12 timer er økt fra 520.- til 537.-

Diett ved overnattingsreiser er økt fra 710.- til 733.- pr døgn

 

Måltidstrekk er i % av satsen, slik at trekket for måltidene blir:

Bilgodtgjørelsen opprettholdes på 4,10 kr/km ved bruk av egen bil inntil 10 000 km, men den trekkfrie delen reduseres fra kr 3,80 til kr 3,50.

60 øre/km blir altså rapportert inn som skattbar inntekt.

 

 

Skjema med nye satser ligger nå i Personalhåndboka.