Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

HK Elektro overdratt til Belsvik Elektro

Dato: 03.03.2017

Etter lengre tids forhandlinger med flere potensielle kjøpere har Hemne Kraftlag SA blitt enige med Belsvik Elektro AS om en overdragelse av kraftlagets installasjonsvirksomhet HK Elektro AS. Både de ansatte, Hemne Kraftlag og Belsvik Elektro er glade for at vi sammen har fått til den beste løsningen for våre kunder og ansatte gjennom denne avtalen. Avtalen innebærer at de aller fleste ansatte i HK Elektro overføres til Belsvik Elektro sammen med kundeportefølje. HK Elektro vil sluttføre avtalte og igangsatte prosjekter før selskapet blir avviklet.

Hemne Kraftlag og Belsvik Elektro ser også fremtidige utfordringer i både bransjen og i markedet, da med tanke på å klare å opprettholde nødvendig kapasitet og kompetanse, for å kunne være en konkurransemessig dyktig aktør på alle typer oppdrag. Både her i Hemne og i våre nabokommuner. Dette blir da en god og framtidsrettet løsning for alle parter.

Å bevare arbeidsplassene i Hemne har vært en av de viktigste faktorene for Hemne Kraftlag og Belsvik Elektro.

Hemne Kraftlag vil gjerne takke alle ansatte i HK Elektro for en sterk innsats over tid, og ønske lykke til videre med ny arbeidsgiver. Vi retter også en stor takk til våre lojale kunder. Vi vet at Belsvik Elektro har et sterkt ønske om å ta godt vare på dere.

Overtaking HK Elektro