Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Husk å lese av strømåleren!

Dato: 25.04.2011

Leser du ikke av måleren vil det bli stipulert avlesning basert på ditt tidligere forbruk.
Har du vært flink og spart strøm, er det svært viktig at du leser av måleren slik at vi får registrert riktig forbruk på deg.

Når skal du lese av strømmåleren?

Faktura hver måned                  Avlesning: Den 1. i hver måned
Faktura annenhver måned          Avlesning:  1. januar, 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september, 1. november.
Faktura hvert kvartal                Avlesning: 1. januar, 1. april, 1. juli, 1. oktober.

Varsling

Du kan få tilsendt varsel om dato for måleravlesning på SMS eller E-post. 
Ta kontakt med oss på tlf. 72 45 01 00 eller e-post firmapost@hemnekraftlag.no

Målerstand kan meldes via:

Internett:         Gå inn på www.hemnekraftlag.no – logg inn på MIN SIDE med kundenr. og målernr.
Målertelefon:     Ring 800 55 254 og oppgi kundenr., målernr. og målestand
Sentralbord:      Ring 72 45 01 00 og oppgi kundenr., målernr. og målestand
SMS:               Send svar på SMS med kode: HEMM målernummer målestand
E-post:            Send svar på e-post og oppgi målernr. og målestand, eller bruk linken til MIN SIDE som ligger i e-posten
Post:               Noter navn, målernummer og målerstand og legge i postkassen utenfor inngangsdøra til Hemne Kraftlag.

 

Trenger du å  dele opp strømregninga eller få utsatt betalingsfrist?  Ta kontakt med oss FØR FORFALL – så hjelper vi deg!