Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Omdanning til samvirkeforetak

Dato: 24.01.2011

Med virkning fra 1. januar 2011 er Hemne kraftlag omdannet til et samvirkeforetak

Omdanningen er en konsekvens av lovendringer som medfører at andelslag ikke lenger vil være lovlig selskapsform. Omdanningen vil ikke medføre vesentlige endringer for selskapets eiere, og de styrende organer vil opprettholdes med samme struktur som tidligere. Virksomhetens vedtekter er tilpasset Samvirkelovens krav, og omdanningen er godkjent av Foretaksregisteret. Den gamle selskapsbetegnelsen BA er nå endret til SA – som er forkortelsen for Samvirkeforetak.

Endringen ble behandlet og godkjent i Representantskapets møte 26. november 2010, og endelig myndighetsgodkjennelse foreligger nå. For øvrig er betegnelsen Representantskap på selskapets øverste organ nå endret til Årsmøte.