Logo for print

HjemKontakt ossOm oss ASP Login Xakt Økonomi login

Hemne Kraftlag med pilotprosjekt for utbygging av AMS

Dato: 15.04.2011

NVE har sendt ut forskrift med krav til funksjoner for avanserte måle- og styringssystem på høring. AMS legger til rette for bedre samspill mellom strømkundene og andre aktører i kraftmarkedet.

Med avanserte måle- og styringssystem (AMS) blir det slutt på at husholdningskundene selv må lese av strømmåleren.
Dette vil bli gjort automatisk via 2-veis kommunikasjon mellom strømmåleren og nettselskapet. Det betyr at avregningsgrunnlaget som kraftleverandørene bruker for å utstede fakturaer blir mer korrekt.

For strømkundene gjør AMS det også mulig med bedre styring av forbruk, og nettselskapene kan effektivisere nettdriften. Dette er blant annet nyttig når det er behov for å redusere forbruket ved effekttopper, eller ved akutte hendelser i nettet. AMS gjør at strømkundene kan få løpende informasjon om strømprisene, slik at forbruket kan reduseres ellers flyttes til tider med lavere pris. 

Hemne Kraftlag er allerede igang med et pilotprosjekt med testing hos ca. 100 kunder, for å kunne ta et riktig valg av leverandør av målere, og i tillegg skaffe seg nødvendig kompetanse på hvordan dette vil fungere mht. innsamling av måleverdier,  riktig avregning og informasjon ut til kundene.